Kako to radimo

Ovde počinjemo

Pažljivo kontrolisano natapanje omekšava iseckano biljno tkivo omogućavajući lakše prodiranje rastvarača.

 Serija posuda omogućava isporuku prethodno obrađenog materijala za kontinuiranu podršku procesa na sledeći način:

Faza 1: Kontinuirana subkritična ekstrakcija daje najveći deo supstanci.

 Faza 2: Samočisteća filtracija i centrifugiranje pri 15.000 G-sile odvajaju dispergovane čestice biljnog tkiva od ekstrakta.

 Faza 3: Kontinuirano ’spinning band’ vakuumsko uparavanje eliminiše većinu vode dajući visoko koncentrovani ekstrakt.

 Faza 4: Precizna standardizacija i pasterizacija.

 Faza 5: Punjenje gotovog ekstrakta u sterilne Al-HDPE kese.

 Faza 6: Kese se čuvaju u hladnoj prostoriji na 0-1 °C.

FAZA 1:

Jezgro naše tehnologije:

Kontinualni protivstrujni subkritični ’tečno/čvrsto’ ekstraktor,

jedinstven uređaj originalno konstruisan u istraživačko-razvojnom timu Euchema:

 • Radni pritisak do 15 bara.
 • Radna temperatura do 150 °C.
 • Prograbilni temperaturski gradijent sprećava degradaciju supstanci.
 • Transport čvrstog materijala nasuprotan toku rastvarača duž 3m kolona od inox čelika daje visoko zasićene ekstrakte.
 • Kontinualni rad omogućava visok kapacitet.
 • Niska potrošnja energije.

U saglasnosti sa HACCP standardom.

FAZA 2:

Da bismo proizvodili ekstrakte najvišeg kvaliteta bez ikakvog taloga i/ili dispergovanih čestica koristimo liniju efikasne kontinualne filtracije&centrifugovanja kombinovanjem 50 μ-skog filtra i centrifuge pri 15.000 G-sile.
Zahvaljujući tome naši ekstrakti su primenjivi u širokom opsegu formulacija bez kontaminacije nepoželjnim česticama.

FAZA 3:

Kontinualni ’spinning band’ vakuum uparivač,
Još jedan sofisticirani automatski uređaj originalno konstruisan u istraživačko-razvojnom timu Euchema.

FAZA 3:

Vakuum uparivač
(nastavak):

 • Kapacitet do 200 L/h.
 • Miran kontinualan rad, „2 u 1“ (regeneriše čist rastvarač rektifikacijom).
 • Programabilno zagrevanje u više zona.
 • Nasuprotan tok pare i ekstrakta.
 • Kontrolisana ’spinning band rotacija.
 • Ekstremno kratko zadržavanje ekstrakta u grejanim zonama sprečava degradaciju supstanci.

FAZA 4:

Standardizacija i pasterizacija.

 • Blago prekoncentrovan ekstrakt teče u homogenizator smešten na platformu elektronske vage.
 • Na osnovu rezultata kontrolnih analiza koncentracija komponenata se podešava prečišćenom vodom.
 • Homogenizovani ekstrakt teče u pasterizator gde se zagreva 1 čas na 65°C.

FAZA 5:

Pakovanje

Vreo gotov ekstrakt odmah teče u mašinu koja puni po 20 kg ekstrakta u sterilne Al-HDPE džakove.

FAZA 6: 

 • Džakovi se skladište u hladnoj komori na 0-1 °C.
 • Na toj temperaturi u odsustvu direktne svetlosti ekstrakt je stabilan 2 godine.
 • Svaki beli plastični boks sadrži 40 kg ekstrakta (2 džaka).

Procesna kontrola

Naš proces i tehnologija su automatizovani uz preciznu kontrolu u svakoj tački. Uz to, obučeni operatori nadziru proces da bi se osigurala potpuna pouzdanost proizvodnje i kvalitet proizvoda.
Nadzornik smene kontroliše postavke i status procesa.

Laboratorijska kontrola

Moderno opremljena laboratorija za kontrolu procesa i kvaliteta proizvoda omogućava neposredan uvid u tekući proces. U svakoj kritičnoj tački možemo uzeti uzorak, čak i iz prostora pod viskim vakuumom.

…i to je rezultat…