VAŽNE NAPOMENE

…..o super-koncentrovanom ekstraktu aronije

 • Na ambijentalnim (sobnim) temperaturama, totalni sadržaj polifenola (TPC) postepeno opada za maks. 25 % zbog spontane degradacije antocijana, a nakon toga TPC ostaje konstantan.
 • To je uobičajeno za sve sokove i ekstrakte koji sadrže antocijane, čak i za intaktne zrele biljke i plodove.
 • Saglasno tome, preporučuje se skladištenje ekstrakata i njihovih proizvoda na sniženim temperaturama.
 • Svaki proizvodni lot praćen je kompletnom procesnom i finalnom kontrolom uz odgovarajuće analitičke certifikate.
 • Proizvod je odobren od strane američke Agencije za hranu i lekove za uvoz u SAD.

…..o sirovini

 • Upotrebljavamo sirovinu certifikovanog organskog porekla uvezenu iz EU.
 • Plodovi aronije su nakon berbe glazirani ledom, transportovani i skladišteni na – 18°C.

…..o proizvodnom procesu

 • Ceo proces je razvijen u Euchem d.o.o.
 • Proces je višestepen i radi kao pseudo-kontinualan, omogućavajući svakodnevno uvođenje novih šarži.
 • U kontinualnom radu u tri smene, teorijski mesečni kapacitet prerade aronije je oko 25 metričkih tona.
 • Ceo proces je zatvoren da bi se sprečila kontaminacija proizvoda tokom operacija.

—–o tehnologiji

 • Kapitalni uređaji: kontinualni protivstrujni subkritični ’liquid/solid’ ekstraktor i kontinualni ’spinning band’ vakuum uparivač su naši originalni zaštićeni projekti.
 • Instalirana tehnologija je upotrebljiva za preradu svih biljnih materijala koji se mogu ekstrahovati vodom i/ili organskim rastvaračima.